Our website uses cookies to guarantee correct functionality and best available user experience. By clicking "I understand" and/or using this website you agree with Cookie usage and our Privacy Policy. You can prohibit cookie usage by adjusting your browser settings.

Vážený zákazník,

24. septembra 2018 sme úspešne oslávili 4 roky pôsobenia spoločnosti VB Taxi na trhu v Slovenskej republike. Za toto obdobie sme sa snažili povzniesť poskytovanie služieb taxi na úroveň, kedy by dosahovali vysoký stupeň kvality a profesionality. Nasadili sme vlastné, na mieru vytvorené informačné systémy, a zaviedli nový model fungovania taxislužby z pohľadu jej vodičskej základne a interných procesov.

Počas celého pôsobenia našej spoločnosti na trhu v Slovenskej republike sme si držali rovnaké ceny, s výnimkou miernej úpravy v roku 2015, avšak tieto už naďalej nie je možné zachovať. Prevádzkové náklady, ktoré sme mali pri vstupe spoločnosti na trh, sa počas štyroch rokov podstatným spôsobom zvýšili, a teda je prirodzené, že prišiel čas, aby sme zvýšeným nákladom prispôsobili i ceny za poskytovanie našich služieb.

Pricelist


Fare calculation

VB Taxi basic tariffs

Item
tariff 1 (within the city) - 1 kilometer 0,69 €
tariff 2 (out of the city) - 1 kilometer 1,29 €
entry fee 1,50 €
waiting - 1 minute 0,29 €
minimal fare 3,90 €
minimal fare - picking up out of the city 5,00 €
extra fee for planned order 1,00 €

Multi-passenger vehicles and VB Limousine tariffs

Item
tariff 4 (within the city) - 1 kilometer 0,99 €
tariff 2 (out of the city) - 1 kilometer 1,29 €
entry fee 2,50 €
minimal fare 7,00 €

Drink taxi tariffs

Item
tariff 3 (within & out of the city) - 1 kilometer 1,99 €
entry fee 3,50 €
minimal fare 10,00 €

The price is always the same with no difference whether you order your cab through telephone by calling dispatch, or through smartphone app, or by hailing it on the street. All prices are final. Orders are binding.

Complete pricelist (PDF)


Borders are approximate.


Home · Business · App · Benefits · Schwechat · Pricelist · Gallery · Career · Invest · Contact · Ochrana súkromia

© 2019 TAXI SERVIS a.s.